Strona Główna

Dzieci czują się dobrze tam, gdzie są bezpieczne.

    Przedszkole i żłobek GWIAZDECZKI jest miejscem kameralnym, gdzie dzieci bawią się i uczą w domowej atmosferze. Mają  czas zarówno na poznawanie, doświadczanie jak i odpoczynek i zabawę z innymi dziećmi. Nauczyciele czuwają nad rozwojem dziecka, obserwując je i odpowiadając na jego potrzeby.
    Zapewniamy dzieciom edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości indywidualnych. Dajemy dzieciom możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Chcemy też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę. Stosujemy metody odpowiadające  naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z otoczeniem.
    Wiemy, że nikt nie jest w stanie nauczyć się czy rozwijać za dziecko. Ono samo dokonuje tego zgodnie ze swoim potencjałem, we własnym tempie. Naszym celem jest pomoc każdemu dziecku w jego harmonijnym rozwoju. W pełni szanujemy jego godność, jego wolność i indywidualność.
    Przygotowane otoczenie  pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Dzieci mają wrodzoną pasję do uczenia się, wspieramy  ten naturalny proces poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela.


UCZYMY BAWIĄC,  BAWIMY UCZĄC

Żłobek 2015/2016

PLAN DNIA W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ 

7.00-8.00 Przyjmowanie dzieci do żłobka:

-zabawy dowolne maluszków,

-zabawy konstrukcyjne,

-zabawy manipulacyjne,

-zabawy dźwiękonaśladowcze ,

-zabawy wspólne w kole.

8.00-8.15 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

8.15-9.00 Śniadanie.

9.00-9.30 Zabiegi pielęgnacyjne , zmiana pieluszek, korzystanie z nocników.

9.30-10.15 Zajęcia  edukacyjne i ogólnorozwojowe:

-praca w książeczkach dla starszych dzieciaczków,

-zajęcia muzyczno- ruchowe,

-gimnastyka malucha,

-zabawy plastyczne: rysowanie, kolorowanie, malowanie,

-słuchanie czytanych i opowiadanych bajek,

-nauka rymowanek ,wyliczanek,

-śpiewanie piosenek,

-nauka samodzielności: nocnikowanie .

10.15-10.30 Drugie śniadanie.

10.30-11.00 Przygotowania do wyjścia na podwórko .

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu :

-mycie rączek,

-nakładanie śliniaków .

12.15 -13.00 Obiad :

-karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,

-uczenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

13.00-14.45 Leżakowanie .

14.45 15.15 Podwieczorek .

15.15 -15.45 Zabiegi higieniczno- pielegnacyjne po podwieczorku .

15.45 18.00 Zabawy popołudniowe :

-zabawy ruchowe, konstrukcyjne ,manipulacyjne ,

-pobyt na świeżym powietrzu,

-rozchodzenie się dzieci do domów;

Przedszkole 2015/2016

TYGODNIOWY PLAN  ZAJĘĆ  DLA PRZEDSZKOLAKÓW

PONIEDZIAŁEK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. System ten poprzez zabawę daje dziecku prawdziwą radość i satysfakcję z efektów samodzielnego działania , uczy wytrwałości . Dzięki tym książeczkom dzieci kształtują orientację w przestrzeni, uczą się spostrzegawczości czy rozróżniania kształtów.

9.30-10.00 Zajecia dodatkowe-Język ANGIELSKI

10.00-11.00 Zajecia edukacyjne. W przedszkolu realizowany jest program 

‘’Tropiciele ‘’  WSiP .Dzieci pracują w książeczkach ,uczą się piosenek i wierszyków, słuchają opowiadań dostosowanych do danego tematu i odpowiadają na pytania dotyczące opowiadania czy  wiersza . Biorą udział w zabawach dydaktycznych i ruchowych.

11.00-12.00 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-18.00  Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

WTOREK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. .

9.30-10.30 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Ćwiczenia gimnastyczne .

10.30-11.00 Zabawy dowolne dzieci.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-15.45 Zajęcia dodatkowe-Język angielski

15.45-18.00 Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

ŚRODA

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. .

9.30-10.30 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Zajęcia plastyczne .

10.30-11.00 Zabawy dowolne dzieci.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-15.45 Zajęcia dodatkowe-Język angielski

15.45-18.00 Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

CZWARTEK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS.

9.30-10.00 Zajecia dodatkowe-Język ANGIELSKI

10.00-11.00 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Ćwiczenia gimnastyczne.

11.00-12.00 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-18.00  Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.

PIĄTEK

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne lub w grupach. Zabawy w kole   lub przy muzyce. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Ćwiczenia poranne.

8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania czynnosci porządkowe i higieniczne.

8.15-9.00 Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.00-9.30 Zajecia wg systemu PUS. .

9.30-10.30 Zajecia edukacyjne dla dzieci. Zajęcia plastyczne .

10.30-11.00 Zabawy dowolne dzieci.

11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogródku przedszkolnym lub spacery po najbliższej okolicy.

12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu czynności higieniczne .

12.15-13.00 Obiad. Czynności higieniczne po posiłku, mycie zębów.

13.00-14.45-Przygotowanie do leżakowania. Odpoczynek dzieci, słuchanie ulubionych bajek.

14.45-15.15- Podwieczorek.

15.15-15.45 Zajęcia dodatkowe-Język angielski

15.45-18.00 Zabawy indywidualne lub w grupach . Wyjście na plac zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domu.