Oferta Żłobek

W naszym żłobku oferujemy Maluszkom cykl zajęć edukacyjno-rozwojowo-wychowawczych. Cykle te są rozpisane na każdy miesiąc roku i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.

Zapewniamy całodzienną, fachową opiekę nad dziećmi w wieku od sześciu miesięcy do 2,5 lat.

Wyrabiamy nawyki higieny oraz troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.

Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, wspomagające indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka.     

Kształtujemy postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników.

Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich  uzdolnienia, poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz uczestnictwo w zajęciach rytmicznych i muzycznych.

Udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej i medycznej w razie potrzeby.

Zapewniamy dzieciom prawidłowe żywienie oraz uczymy przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu posiłków.


OFERTA PROGRAMOWA:

1. Indywidualne podejście do każdego dziecka

2. Troskliwa pielęgnacja i opieka
a) przemyślany program , w którym dzieci
b)całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe

3. Zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci:
a) gry i zabawy ogólnorozwojowe
b) zajęcia techniczno-plastyczne
d) zajęcia rytmiczne i muzyczne
e) zajęcia gimnastyki korekcyjnej
f) profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne
g) bajkoterapię

4. Wspólne imprezy rodzinne w trakcie roku:
a) Urodziny Dzieci
b) Mikołaj
c) Bal Karnawałowy
d) Wielkanocny Zajączek
e) Dzień Rodziny
f) Dzień misia
g) Pożegnanie zimy
h) Pożegnanie starszaków
i) Prawdziwy teatr w naszym żłobku